WEBBPRODUKTION
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Strategi och behov på webben

Innan vi börjar producera själva webbplatsen träffas vi för att diskutera projektet, gå igenom syftet med webbplatsen, när vi behöver vara färdiga och vem som gör vad.

Därefter börjar vi producera webbplatsen från grunden där utseende, känsla och användarvänlighet prioriteras. Detta innebär att besökaren alltid ska vara i fokus och att besöket blir en upplevelse. Då stärks varumärket, fler kundkontakter kan tas och fler affärer genereras.

Design av webbplats

Vi tar fram en design med utgångspunkt i den strategi vi valt, användarvänlighet, känsla och om det finns en grafisk profil. Saknar ni t.ex. logotyp kan vi även hjälpa er att ta fram logotyp och annat grafiskt material. Webbplatsens olika layouter kan utformas på olika sätt. Exempel på layouter i form av skisser finns att tillgå som utgångspunkt vid val av layouter till den riktiga webbplatsen.

Text och foto för webben

Vi skriver säljande och anpassade texter för webben, som anpassas för din målgrupp. Vi har även möjlighet att genomföra professionell fotografering. Vi har fotostudio för att kunna ta personal- och porträttfoton hos oss här i Katrineholm, vi kan även komma ut till er och fotografera verksamheten på plats.

När vi producerar texter diskuterar vi först fram innehållet tillsammans, för att sedan ta fram ett förslag som kan förändras och utvecklas tills det passar er verksamhets webbplats.

Sökmotoroptimering (SEO)

För att öka chansen att hamna högt upp på t.ex. Google behöver man sökmotoroptimera sin webbplats. Resultatet avgörs till stor del av vilken konkurrens era sökord har och arbetet inom området är något man kan utveckla hela tiden. Vi gör en grundläggande on site-optimering vid ett projekt för att ni ska ha förutsättningar att lyckas bra redan från början. Utöver on site-optimeringen kan detta utökas med off site-optimering, vilket kan påverka resultatet ytterligare. Separat offert lämnas på detta i samarbete med sökmotoroptimeringsleverantör.

Mobilanpassad webbplats

Vi mobilanpassar de flesta webbplatser vi skapar med hjälp av Responsive web design. Det innebär att webbplatsen anpassas för mobila enheter (smartphones och surfplattor) och ändrar utseende beroende på vilken storlek på skärm som används. Detta ökar användarvänligheten enormt för den mobila besökaren, som idag är i princip lika vanlig som besökare via datorer.

Boka ett möte med oss

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din kundrelation på webben?
Kontakta oss på 08-25 64 78 eller via e-post på info@wwcommunicate.se för att boka ett förutsättningslöst möte.